Ďalšie grantové možnosti pre rozvoj kreatívneho a kultúrneho priemyslu a podpory zamestnanosti

Získaj 100 % dotáciu na zamestnávanie pracovníkov alebo 50 % dotáciu na kreatívne vouchere

Podpora pracovných miest

logopng

17.10.2018 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o grant pre podporu vytváraní pracovných miest. V rámci uvedenej výzvy je možnosť získať dotáciu na mzdy na 12 alebo 18 mesiacov pre zamestnanie uchádzačov o zamestnanie.  

Okrem nákladov na mzdy je možné financovať aj pracovného tútora / garanta , ktorý by organizačne zastrešil nových pracovníkov a za účelom zaškolenia či koučovania v organizácií.  
Na grantovú výzvu je celkovo vyčlenených 15 mil. € .  Minimálna výška príspevku je 20 tis. €, maximálna výška príspevku je 200 tis.  € . Financuje sa 100 % výdavku, nie je potrebná spoluúčasť žiadateľa.

Prakticky môžte získať grantové zdroje na zamestnania pracovníka z úradu práce po dobu 12 mes. alebo 18 mes. (do 24 rok, nad 50 rokov , ZŤP), pričom refundujú celkovú cenu práce pri min. mzde (ročne na 1 pracovníka 8640 Eur), výdavky na zaškolenie / koučing , prevádzkové výdavky a výdavky na administráciu , všetko v 100 % miere financovania.  Minimálne je nutné vytvoriť 2 pracovné miesta. 

Pracovné miesta je možné vytvoriť v akomkoľvek odvetví , teda aj v kreatívnom priemysle. 

Kreatívne vouchere 


Nový spôsob financovania prostredníctvom voucherov (poukážok) umožňuje získať spätnú refundáciu 50 % výdavkov na realizované služby v oblasti kultúrneho kreatívneho priemyslu a to do výšky 5 tis Eur. (10 tis, pri architektúre)

V rámci kreatívnych voucherov môžete figurovať  ako:
  • odberateľ služieb, to znamená že môžte získať 50 % refundáciu za zakúpené služby v oblasti kreatívneho priemyslu. 
  • dodávateľ, to znamená že váš zákazník získa 50 % refundáciu nákladov ktoré vám zaplatil za poskytnutiu služby 

Aktuálne sú vyhlásené 4 podporované oblasti v samostatných mikro výzvach 

  1. Výzva pre odvetvie Architektúra
  2. Výzva pre odvetvie Dizajn
  3. Výzva pre odvetvie Reklama a marketing
  4. Výzva pre odvetvie IKT – programovanie

V praxi ide o nový inovatívny spôsob financovania výdavkov súvisiacich s uvedenými oblasťami, kde po splnení formálnych náležitostí, registrácie a výberu dodávateľa môže naspäť získať 50 % vynaložených výdavkov až do výšky 5 tis.  €. Na rozdiel od bežných projektov ide o rýchly a jednoduchý spôsob financovania bez rizík a časového oneskorenia.

prev nextV rámci aktuálneho financovania služieb z oblasti kreatívneho priemyslu sú podporované nasledovné služby pre využitie voucherov na spätné 50 % financovanie :  

imagespng  ideaspace na facebooku                                                                      google-plus-iconpng ideaspace na google+                                                                            youtubeimagespng ideaspace na youtube