Ďalšie grantové možnosti pre rozvoj kreatívneho a kultúrneho priemyslu a podpory zamestnanosti

Získaj 100 % dotáciu na zamestnávanie pracovníkov.

Podpora pracovných miest

logopng

17.10.2018 bola vyhlásená grantová výzva OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 na predkladanie žiadostí o grant pre podporu vytváraní pracovných miest. V rámci uvedenej výzvy je možnosť získať dotáciu na mzdy na 12 alebo 18 mesiacov pre zamestnanie uchádzačov o zamestnanie.  

Okrem nákladov na mzdy je možné financovať aj pracovného tútora / garanta , ktorý by organizačne zastrešil nových pracovníkov a za účelom zaškolenia či koučovania v organizácií.  
Na grantovú výzvu je celkovo vyčlenených 50 mil. € , čo predstavuje cca 2500 nových podporených pracovných miest. Minimálna výška príspevku je 20 tis. €, maximálna výška príspevku je 200 tis.  € . Financuje sa 100 % výdavku, nie je potrebná spoluúčasť žiadateľa.

Prakticky môžte získať grantové zdroje na zamestnania pracovníka z úradu práce po dobu 12 mes. alebo 18 mes. (do 24 rok, nad 50 rokov , ZŤP), pričom refundujú celkovú cenu práce pri min. mzde (ročne na 1 pracovníka 8640 Eur), výdavky na zaškolenie / koučing , prevádzkové výdavky a výdavky na administráciu , všetko v 100 % miere financovania.  Minimálne je nutné vytvoriť 2 pracovné miesta.  Uprednostňované budú projekty, ktoré vytvoria aspoň jedno miesto pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.  Uzatvorenie 2 kola výzvy je 24.apríla 2019 . Prvé projekty podané v 01/2019 máme už schválené.

Pracovné miesta je možné vytvoriť v akomkoľvek odvetví , teda aj v kreatívnom priemysle.  Prezentácia ku grantovej výzve 

prev nextV rámci aktuálneho financovania je možné zriadiť pracovná miesta vo všetkých sektoroch ekonomiky okrem poľnohospodárskej prvovýroby a kamiónovej dopravy.  Refundovaná bude celková cena práce podľa príslušného stupňa pracovnej náročnosti. Podmienka je udržať pracovné miesto min. jeden mesiac po skončení financovania.     

    imagespng  ideaspace na facebooku