Tu by sme mohli vložiť nejaký prešpekulovaný kontaktný formulár na vyplnenie vášho zámeru, s ktorým by ste sa trápili aspoň pol hodiny a nakoniec by sa aj tak neodoslal. Radšej však volíme jednoduchšiu a efektívnejšiu formu priamej komunikácie.Kontaktujte nás v akejkoľvek fáze uvažovania o využití možnosti získania grantu pre podporu kreatívneho a umeleckého priemyslu a remesiel.

Najlepšie však na začiatku, ušetríte si tak množstvo času a slepých uličiek.

Rýchly kontakt:  Tomáš Hanulík, 0905 791 352, info@ideaspace.sk


Ak uvažujete nad zapojením sa do výzvy a podaním žiadosti o grant, doporučujeme vám nasledovné kroky :

 1. Premyslieť si svoju plánovanú činnosť - rozvoj podnikania v oblasti kreatívneho, priemyslu - rozšírenie svojho súčasného podnikania v tejto oblasti
 2. Predstaviť si v základoch vašu situáciu v novembri 2017 -predpokladaný začiatok realizácie projektu a v roku 2018, kedy by ste mali už naplno realizovať investíciu v súvislosti s realizáciou projektu.
 3. Zodpovedať si na nasledovné otázky:
  • ide o inováciu produktu /služby a prislúchajúcich firemných procesov ?
  • v čom budem lepší ako konkurencia, v čom spočíva moja inovácia produktu?
  • je plánované podnikanie udržateľné?  (min. udržateľnosť 3 roky)
 4. Pred spustením prípravy žiadosti o grant overiť si oprávnenosť zamýšľaných podnikateľských aktivít, či tieto patria do cielených oblastí podpory - tu nastupuje spolupráca s nami napr. formou nezáväznej konzultácie na začiatok 
 5. Dohodnúť si spoluprácu s nami, zazmluvniť spoluprácu a nastaviť efektívnu komunikáciu pri príprave vášho projektu
 6. Sumarizácia potrebných materiálových a ľudských zdrojov, know- how a služieb pre svoju plánovanú činnosť, ich predbežné nacenenie prostredníctvom prieskumu trhu a overenie oprávnenosti - naša plná zodpovednosť
 7. Zabezpečenie všetkých potrebných úradných potvrdení a administratívnych príloh k žiadosti o grant - naša plná súčinnosť a spolupráca 
 8. Príprava žiadosti o grant so všetkými potrebnými prílohami (žiadosť o NFP, podnikateľský plán, finančná analýza, test podniku v ťažkostiach atď.) - naša plná zodpovednosť
 9. Nastavenie vášho projektu a podnikateľského plánu tak, aby bol v rámci bodovacích kritérií pre schvaľovanie čo najoptimálnejší vzhľadom na vaše možnosti a preferencie. Tým sa výrazne zvýšia šance na schválenie a finacovanie - naša plná zodpovednosť
 10. Nahratie všetkých potrebných údajov do ITMS elektronického systému (systém pre administráciu EU fondov) - naša plná zodpovednosť
 11. Príprava podkladov pre verejné obstarávanie zariadení / služieb (výber vhodnej formy VO, príprava nediskriminačnej podrobnej špecifikácie do rozpočtu projektu ) - naša plná zodpovednosť
 12. Podanie kompletnej žiadosti o grant so všetkými prílohami do 31.7.2017- naša plná zodpovednosť