Výzvy , ktoré sú už uzatvorené.

Využite  možnosť získať dotáciu od 50 tis. do 200 tis. eur, ktorá je určená pre kreatívcov, umelcov a remeselníkov do   31.3.2017.

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo 17. októbra 2016  grantovú výzvu zameranú na finančnú podporu malých a stredných podnikov v odvetviach kultúrneho, kreatívneho priemyslu a tradičných remesiel. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok môžete podávať do 31. marca 2017.

Výzva je určená na nákup technológií a zariadení, podporné marketingové a odborné aktivity a drobné rekonštrukcie, ktoré podporia výrobu a inovácie v rámci vašej činnosti v oblasti kreatívneho a kultúrneho priemyslu a remesiel.

V rámci projektu si môžete uhradiť aj náklady na rekonštrukciu/prenájom budov v súvislosti s nákupom technológie, marketingové aktivity alebo výrobu prototypov.