Šanca pre financovanie flexibilnej starostlivosti o deti

Systém a organizácie starostlivosti o deti na Slovensku bol doteraz "rozdelené" na dve skupiny. Do prvej skupiny patrili zabehnuté a inštitucionalizované organizácie klasickej starostlivosti o deti , teda detské jasle, detské škôlky a školy zriadené samosprávnymi inštitúciami či registrovanými cirkvami zaradené do siete zariadení pod Min. školstva. Tieto inštitúcie sú primárne financované z verejných zdrojov - priamych dotácií zo štátu prostredníctvom prenesených kompetencií miest a obci a ich rozpočtov. Okrem toho mohli na svoju činnosť, obnovu a rozvoj  využiť aj EU grantové prostriedky z Regionálneho operačného programu a Operačného programu Ľudské zdroje. 

Na druhej strane sú tu neformálne a alternatívne iniciatívy či združenia rodičov, ktoré zabezpečujú starostlivosť a výchovu detí v odlišných prístupoch a filozofiách, ktoré  rešpektujú osobnosť dieťaťa a prirodzené potreby. Sú to súkromné škôlky, lesné škôlky, materské centrá, waldorfské škôlky, montessori škôlky či "školy" ktoré združujú vzdelávanie detí zapojených do tzv. domáceho vzdelávania 1.-4. ročníka. 
Tieto združenia a inštitúcie boli doteraz diskriminované prístupom k verejným dotačným či EU grantovým zdrojov a väčšinu zdrojov na svoju prevádzku museli zabezpečovať priamo rodičia. Ceny od 100€ do 300€ mesačne /dieťa  za starostlivosť nie sú dostupné pre každú rodinu.

Súčasná grantová výzva konečne zrovnoprávnila všetky tipy organizácií starostlivosti o deti a umožnila uchádzať sa o financovanie flexibilnej starostlivosti o deti za účelom uplatnenia sa rodičov na trhu práce, či štúdia.
Hlavne rôzne neziskové organizácie a občianske združenia  by mali využiť túto šancu. Grant im môže zabezpečiť finančné zdroje na mzdy odborného personálu a čiastočne aj prevádzkové výdavky počas 24 mesiacov. Týmto sa flexibilná starostlivosť o detí môže pre rodičom stať dostupnejšia, keďže väčšinu nákladov na činnosť môže pokrývať grant.
Výzva nie je zrovna "administratívne" jednoduchá, množstvo podmienok, výnimiek a pravidiel...preto by prípravu mali riešiť projektovo skúsení ľudia, aby to nebol stratený čas a premárnená šanca.