Financovanie skupín domáceho vzdelávania poskytujúcich flexibilnú starostlivosť o deti

V súčasnosti je aktuálna EU výzva pre podporu inštitúcií flexibilnej starostlivosti o deti od 3 do 15 rokov. Rodičia často pracujú na rôzne flexi úväzky v práci, študujú resp. majú viacej detí a potrebujú si spraviť čas aj pre seba a svoje potreby. Škôlky nie sú vždy dostupné v blízkosti bydliska alebo prevádzková doba nevyhovuje všetkým rodičom. Koncept flexibilnej starostlivosti je stále aktuálnejší, dopĺňa respektíve nahrádza koncept klasických škôlok. Zároveň sa tento koncept môže prepojiť s konceptom alternatívneho „domáceho“ vzdelávania pre deti od 6 rokov.

Finančný EU grant od 15 do 150 tis Eur môžu dostať rôzne inštitúcie flexibilnej starostlivosti o deti, medzi ktoré môžeme zaradiť aj združenia rodičov, ktorí sa organizujú za účelom poskytovania domáceho vzdelávania pre svoje deti. Komunita „domškolákov“ sa dynamicky vyvíja v každom meste na Slovensku a možnosť alternatívneho vzdelávania pre svoje deti najmä na 1. stupni ZŠ sa dostáva do povedomia rodičov.
Nemusí ísť doslovne o domáce vzdelávanie.., ideálnejšia forma je zachovať prvky alternatívneho vzdelávania a participácie rodičov, ale vzdelávanie realizovať v skupine podobne zmýšľajúcich rodičov. Väčšinou si na tento účel vytvoria občianske združenie a z príspevkov rodičov financujú vhodný priestor kde sa vzdelávanie uskutočňuje a financujú aj učiteľa ktorý vzdelávanie personálne zastrešuje. Takto sa poskytuje na mieru šité individuálne vzdelávanie pre deti v skupine do 15 detí, ktoré rešpektuje ich potreby a stimuluje ich prirodzenú zvedavosť a chuť poznávať svet. Zároveň ich ale nezaťažuje nepotrebnými informáciami, vedomosťami a procesmi zo „štátnych“ základných škôl.

Uvedené koncepty flexibilnej starostlivosti o deti a domáceho vzdelávania poskytovaného v komunite rodičov je možné prepojiť a využiť možnosť získať finančné zdroje pre plné pokrytie miezd a čiastočne aj prevádzkových výdavkov po dobu 2 rokov. Reálne sme už takto pomohli získať reálne financie pre niekoľko skupín domáceho vzdelávania poskytujúcich flexibilnú starostlivosť.