Firemné škôlky - moderné firemné služby pre zamestnancov s rodičovskými povinnosťami.

Firemná či podniková škôlka – efektívny spôsob ako ponúknuť svojim zamestnancom možnosť prepojenia súkromného a pracovného života a nastaviť tak obojstranne výhodnú rovnováhu. V súčasnosti pri nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily je cieľová skupina potencionálnych zamestnancov s rodičovskými povinnosťami zaujímavá a je potrebné jej venovať pozornosť.

V rámci aktuálnej výzvy je možné financovať mzdové a prevádzkové výdavky súvisiace so zriadením a prevádzkou firemnej škôlky pre deti od 3 rokov po dobu 24 mesiacov. Na túto aktivitu môže podnik dostať dotáciu až 150 tis. Eur, spolufinancovanie je na úrovni 10 %.
Úspešné firmy dnes zvažujú možnosť ponúknuť svojim zamestnancom nový benefit - miesto v predškolskom firemnom zariadení pre ich dieťa. Firemná škôlka zriadená „na mieru“ zamestnancovi vie byť skvelým riešením a ponúka nasledovné výhody:

  • prioritné miesto v predškolskom zariadení, 
  • jednoduchá dostupnosť a časová logistika,
  • široká ponuka aktivít prispôsobená konkrétnym požiadavkám,
  • bezprostredná blízkosť matky a dieťaťa,
  • atmosféra maximálnej dôvery a možnosť sústrediť sa plne na prácu,
  • otváracie hodiny prispôsobené pracovnému času.
Prevádzka firemnej škôlky je výhodná aj pre samotného zamestnávateľa a ponúka benefity:
  • rýchlejší možný návrat kvalifikovaného zamestnanca - matky do práce,
  • motivácia pre zamestnanca zostať pracovať vo firme dlhšie,
  • pozitívny image firmy kladúcej dôraz na rodinný život ako dôležitú súčasť života jej zamestnancov,
  • významný benefit smerom k zamestnancom- zvýšenie lojality zamestnancov.
Do 15.1.2018 (1. kolo), či do 28.2 (2. kolo) je šanca na získanie financovania firemnej škôlky zo zdrojov EU. Viac na www.ideaspace.sk.