Grantové financovanie flexibilnej starostlivosti o deti z ročnej perspektívy

Bolo to približne rok dozadu keď bola vyhlásená nenápadná výzva pre podporu zosúladenia pracovného a rodinného života prostredníctvom podpory poskytovateľov starostlivosti a podporou zamestnávania rodičov na flexi pracovné úväzky. Výzva aj s prílohami mala asi 60 strán plus príručka pre žiadateľa s prílohami ďalších 100 strán. Hotové čítanie na dobrú noc.. :)

Keďže pracujeme s EU projektami zo štrukturálnych fondov už dlhšie, dokázali sme rozlúštiť zakódované a v texte skryté konkrétne informácie, na čo sa dá grant žiadať (na mzdy a prevádzkové výdavky na 2 roky) , aké sú konkrétne podmienky ako by to celé mohlo dať zmysel pre rôzne formy starostlivosti o deti - materské centrá, detské kluby, súkromné škôlky, lesné kluby, centrá volného času, “domškolácke” skupiny a pod.
Vo výzve sú rôzne podmienky, obmedzenia, odvolávky na zákony a vyhlášky...nechcem podceňovať inak veľmi šikovných prevádzkovateľov zariadení pre deti..ale asi to nemajú šancu celé obsiahnuť a spracovať tak..aby všetky papiere a podmienky v projekte sedeli. Tí čo to skúšali sami boli často vylúčení z hodnotenia pre nesplnenie nejakej formálnej náležitosti...

Grantové výzvy sú často písané projektovým žargónom metodikmi na sprostredkovateľských a riadiacich orgánoch, ktorí žijú vo vlastnom projektovom svete. Ten nie je často plne kompatibilný s reálnym svetom, kde žiadatelia o grant žijú svojimi prevádzkovými problémami a ich riešeniami. Stačí sa pozrieť na disponibilné nevyčerpané a nežiadané zdroje pre danú výzvu ku jej “skoro-konci” a číslo vraví za seba, veď na Slovensku je mnoho organizácií, ktoré sa venujú deťom a zaslúžia si finančnú podporu.
Ale nevadí, aj tak sme vďačný že Implementačná agentúra Min. práce. soc. vecí a rodiny vyhlásila výzvu, kde konečne pustila aj tretí sektor a sieť súkromných škôlok, ktoré nie sú v “štátnej” sieti. Doteraz sme sa stretli až na výnimky s celkom pozitívnym prístupom kompetentných pracovníkov. Tí sa tiež často musia riadiť pravidlami, ktoré by mohli byť aj pružnejšie a flexibilnejšie.
Výzva má za sebou už 4 kolá, pričom to 4. bolo predĺžené do konečného termínu 12.10.2018. Doteraz sme pomohli realizovať skvelé nápady ako efektívne a sviežo poskytovať flexibilnú starostlivosť o deti a pomohli sme “investovať” do tejto oblasti cca 3 mil Eur. Do konca výzvy je mesiac a teraz akoby sa vrece roztrhlo zo žiadateľmi..., asi sa všetci zobudili po lete..škoda že sa neozvali skôr, grantová výzva ja vonku skoro rok ..ale dobiehať na poštu so spracovaným projektom posledný deň uzávierky tesne pred záverečnou hodinou nás stále baví :)

Ešte cca 7 mil Eur čaká na svojich prijímateľov (pri priemernej výške grantu 100 tis Eur je to cca 70 projektov), radi pomôžeme reálnym a serióznym projektovým zámerom a žiadateľom. Máme radi pozitívne príbehy a rôzne pohľady na starostlivosť o deti, tiež sme rodičia a páči sa nám ako sa služby v tejto oblasti inovujú.

Všetkým držíme palce ..keď niečo chcete..treba za tým aktívne ísť a využiť všetky možnosti, radi vám s tým pomôžeme.

tomáš a mirka, www.ideaspace.sk