Grantové financovanie podpory zamestnanosti vo vašej firme

Keď máte dobrý nápad, energiu na jeho realizáciu a výdrž, tak sa postupne úspech dostaví. Pokiaľ k tomu využijete aj dodatočné palivo v podobe grantového financovania, tak tento proces ešte akcelerujete. Projektové financovanie ma svoje špecifiká, je dostupné len keď je otvorená daná výzva na predkladanie projektov a finančné zdroje sú limitované. Preto treba reagovať rýchlo a využiť aktuálnu možnosť získať grantové financovanie. V pláne je takto podporiť cca 1100 nových pracovných miest na Slovensku.

Aktuálne je možnosť získať 100 % grantové financovanie miezd nových pracovníkov, ktorých získate z radov evidovaných uchádzačov na Úradoch práce + za-financovať aj ich zaškolenie formou mentora v rámci vyhlásenej grantovej výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 .
Grant vám môže pomôcť s financovaním celkovej ceny práce nových zamestnancov na 12-18 mesiacov a s personálnymi nákladmi na mentoring (získavanie zručností, zaúčanie v práci a pod.). Môžete takto získať nenávratnú dotáciu vo výške 20 - 200 tis. Eur a vytvoriť ľuďom hľadajúcich si prácu perspektívu zamestnania u vás. Min. počet vytvorených pracovných miest sú 2.

Oprávnené sú skoro všetky pracovné aktivity v rámci poskytovania služieb či výroby okrem poľnohospodárskej prvovýroby. Či je to remeselná dielňa, poskytovateľ služieb starostlivosti o deti, obchodná či výrobná spoločnosť alebo živnostník či začínajúca firma, ktorá len uvažuje že v roku 2019 bude potrebovať zamestnancov ... pre všetkých je vhodná aktuálna grantová výzva pre podporu zamestnanosti. V prípade schválenia žiadosti o grlant v 1. kole, ktoré ma uzávierku 7.1.2019 je možné financovať vašich budúcich pracovníkov od mája 2019. Pokiaľ zostanú nevyčerpané zdroje, tak 2. kolo podávania žiadosti o grant bude k 28.2.2019.

Termín je šibeničný, ale dá sa to stihnúť svižným tempom s našou pomocou v rámci spracovania kompletnej grantovej žiadosti. Tieto vianočné a novoročné sviatky budú u nás v IDEA space pracovné...ale výsledok bude stáť za to.