Príprave kvalitného projektového zámeru venujeme množstvo času. Ide o komunikáciu s klientom a spracovanie všetkých podkladov a príloh v žiadosti o grant. Nechceme sa schovávať za žiadne neprehľadné ceny a zložité zmluvné podmienky, chceme byť transparentní. Cena za naše služby sa skladá z dvoch častí, prvá časť je viazaná na etapu podania kompletnej žiadosti, druhá na etapu jej schválenia. Prvá časť ceny je fixná a platí sa pri podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Druhá časť ceny je viazaná na schválenie grantu, v prípade jeho neschválenia sa druhá časť ceny neplatí. Takto rozložíme vaše riziko a spoločnú motiváciu pripraviť čo najlepší projekt. V prípade neschválenia projektu vaše jediné výdavky budú 490 eur a to už stojí za to využiť príležitosť. Všetko bude ukotvené v jednoduchej a prehľadnej zmluve o poskytnutí služieb. Ceny sa snažíme komunikovať priamo bez skrytých poplatkov a podmienok. 


Pri projektoch s požadovanou výškou NFP do 25 tis. eur

Pri podaní projektu 490 eur a v prípade schválenia projektu:

7 % zo schváleného grantu pre  typ spolupráce – dodanie "na kľúč" . V cene sú zahrnuté aj všetky následné "papierovačky"...administratívne a finančné operácie v súvislosti s implementáciou projektu a realizácia VO cez elektronické trhovisko alebo zákazky z nízkou hodnotou 


Pri projektoch s rozpočtom od 26 do 100 tis. eur

Pri podaní projektu 490 eur, v prípade schválenia projektu:

5,5 % zo schváleného grantu pre  typ spolupráce – dodanie "na kľúč" .  V cene sú zahrnuté aj všetky následné "papierovačky"...administratívne a finančné operácie v súvislosti s implementáciou projektu a realizácia VO cez elektronické trhovisko alebo zákazky z nízkou hodnotou


Pri projektoch s požadovanou výšou NFP od 100 do 200 tis. eur 

Pri podaní projektu 490 Eur, v prípade schválenia projektu:

3,5 % zo schváleného grantu pre  typ spolupráce – dodanie "na kľúč".  V cene sú zahrnuté aj všetky následné "papierovačky"...administratívne a finančné operácie v súvislosti s implementáciou projektu a realizácia VO cez elektronické trhovisko alebo zákazky z nízkou hodnotou
Ceny sú konečné, nie sme platcami DPH.  Ceny sú aktualizované od 12.5.2017