Kreatívne vouchere (poukážky) sú nový priamy spôsob financovania služieb v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Môžu ich využiť mikro, malé a stredné podniky na spätné refundovanie 50 % vynaložených výdavkov do 5 tis. Eur na služby v oblasti architektúra, dizajn, reklama-marketing a IKT programovanie.  Zaujímavé môžu byť aj pre poskytovateľov uvedených služieb...pomôcť vybaviť 50  % refundáciu klientov môže byť významná konkurenčná výhoda. 

Pre lepšie pochopenie sme pripravili dva pohľady na kreatívne poukážky :

 

Pohľad firmy, ktorá si chce objednať službu v rámci kreatívneho priemyslu (služba v oblasti architektúra, dizajn, propagávia a marketing, IKT programovanie)


Kreatívne vouchere sú určené pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem inovovať a využiť pritom služby z vybraných oblastí kreatívneho priemyslu.

Podnikatelia, ktorí voucher získajú, najprv zaplatia celú zakázku a po predložení kompletnej dokumentácie im ich SIEA spätne preplatí. Vouchere pokryjú 50 percent nákladov na služby dizajnérov a je možné ich využiť do 31. januára 2019. Záujemcovia sa môžu registrovať počas pracovných dní od 12.00 h do 20.00 h. Pri registrácii si vyberú z dvoch formulárov k vypracovaniu zadania pre zhotovenie cenovej ponuky podľa toho, či sa nový dizajn týka priamo produktov a služieb, ktoré ponúkajú zákazníkom alebo firemnej identity. Prostriedky na voucher sú v systéme rezervované už od momentu zaregistrovania sa jednotlivých podnikateľov.

Pri elektronickej registrácii vyplní záujemca formulár, v ktorom uvedie aj názov víťazného dodávateľa, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku. Dodávatelia takýchto kreatívnych služieb musia podnikať v príslušnom odvetví minimálne rok. Ak sa chcú do projektu zapojiť, musia požiadať o zápis do zoznamu oprávnených realizátorov. 


Pohľad poskytovateľa služieb - realizátora v oblasti kreatívneho priemyslu, ktorý by chcel poskytovať služby zákazníkom, ktorí následne môžu získať 50 % výdavku späť formou refundácie cez voucher 


Kto môže byť realizátorom?
Oprávneným realizátorom môže byť podnikateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje služby a/alebo vytvára diela v 1 alebo vo viacerých, projektom podporovaných odvetviach kreatívneho priemyslu: architektúra, dizajn, reklama a marketing a IKT – počítačové programovanie.

Zároveň musí pôsobiť v príslušnom odvetví na trhu viac ako jeden rok a mať vysporiadané daňové a odvodové povinnosti voči štátu.


Čo získate registráciou?
Každý oprávnený realizátor, ktorý vyplní kompletnú Žiadosť o zaradenie subjektu kreatívneho priemyslu do zoznamu oprávnených realizátorov a podpíše Zmluvu o spolupráci, bude po nadobudnutí účinnosti zmluvy, zaradený do Galérie realizátorov.

V rámci nej dostane priestor na vlastnú prezentáciu. Zároveň ním ponúkané služby a/alebo vytvárané diela sa môžu stať oprávneným predmetom Žiadosti o poskytnutie kreatívneho vouchera.

Galéria realizátorov je miestom, kde si MSP – žiadatelia o kreatívne vouchere budú hľadať svojich budúcich realizátorov.

Nemáte čas študovať detailné informácie, príručky a nechcete spraviť chybu, ktorá by spôsobila že by vam voucher prepadol. Pomôžeme vám s administráciou a vysvetlíme detaily.