Sme coworkingová komunite v Trenčíne ktorá hľadá možnosti financovania svojich potrieb a nápadov. V súčasnosti sa snažíme zosúladiť náš pracovný a rodinný život a špecializujeme na  oblasť kreatívneho a kultúrneho priemyslu. Neriešime iné projekty,  špecializujeme sa na oblasti,  ktoré aj sami riešime. Máme viac ako 44 spracovaných projektov v tejto oblasti a dobré referencie z kreatívnej a kultúrnej sféry, ktoré radi poskytneme na požiadanie. 

Hlavný expert pre prípravu projektov v našom tíme je Tomáš Hanulík. Od roku 2004 pôsobí v oblasti projektového manažmentu na univerzitnej pôde, v rámci SAV ako aj v priemyselných podnikoch. Založil a prevádzkoval coworkingové centrum v Trenčíne a podieľal sa na podpore start-upov niekoľkých študentských firiem.  
Všetky potrebné papierovačky zabezpečuje asistentka/manželka :) Mirka Hanulíková,  V tíme máme aj šikovnú  a právne podkutú Vladimíru Kramskú.  Kolegyňa Marcela Galbová spolupracuje s nami ako šikovná projektová manažérka.

Našou snahou je  pomôcť konkrétnym ľuďom, firmám alebo komunitám, ktoré majú snahu prispieť k zosúladeniu rodinného a pracovného života (nielen v oblasti kreatívneho a kultúrneho priemyslu) a  získať grantové zdroje na realizáciu svojich podnikateľských plánov. 

Chceme im  pomôcť  dodržať všetky náročné pravidlá žiadosti o grant a následného čerpania grantu.

Pokojný spánok je na nezaplatenie :)  Máte otázky? Využite náš kontaktný formulár.