Hoci je verejne prezentovaná snaha o administratívne zjednodušenie podmienok podávania EU projektov, opak je pravda! Je to náročná záležitosť, ktorá keď sa neurobí na 100 %, tak sa stáva stratou času, nakoľko vás môžu vylúčiť pri hodnotení resp. váš projekt predbehnú tie lepšie spracované a navrhnuté. Zbytočne riskovať, pri príprave projektu je lepšie spolupracovať so skúsenými profesionálmi. Aktuálna výzva pre podporu flexibilnej starostlivosti o deti je z pohľadu rozsahu sprievodnej dokumentácie k projektu, usmernení a návodov enormne administratívne náročná.  Môžeme len hádať či je to náhoda alebo je takáto zložitá forma "cielená", aby odradila neskúsených žiadateľov.

Niekto má viac času a chuti zaoberať sa administratívou a študovaním príručiek a je ochotný obetovať viac svojho času na prípravu projektu. Niekto radšej čas využije inak a bude sa venovať činnostiam, v ktorých sa cíti istejšie.
Pokiaľ by ste si všetko ohľadne informácií a prípravy projektu zabezpečovali sami a ste nováčik v eurofondoch odhadujeme, že potrebný čas na prípravu projektu a oboznámenie sa so všetkými podmienkami a príručkami by predstavoval cca 150 hodín vášho času. Čo tak nechať to na nás ?


Príprava projektu tzv. „na kľúč“ – v spolupráci so žiadateľom pripravíme všetko „na kľúč“ vrátane prípravy žiadosti o NFP a jej nahodenie do systému ITMS 2014. Budeme asistovať pri formulovaní vašich plánov pre flexibilnú starostlivosť o deti, prípadne zastrešenia vašich činností pod vhodnú právnu formu. Nastavíme váš projekt tak, aby mal šancu na schválenie a financovanie.  Nie sme z tých, ktorí vám budú "sľubovať" 100 % priechodnosť pri schvaľovaní projektu cez známosti, ale urobíme maximum, aby ste mali reálnu šancu transparentne financovať vašu činnosť. 

Samotný nápad, plán vašej činnosti  a detaily prevádzkovania  flexibilnej starostlivosti o deti  v súlade s vašimi podmienkami  musia samozrejme pochádzať od žiadateľa, teda od Vás.