Hoci je verejne prezentovaná snaha o administratívne zjednodušenie podmienok podávania EU projektov, opak je pravda! Je to náročná záležitosť, ktorá keď sa neurobí na 100 %, tak sa stáva stratou času, nakoľko vás môžu vylúčiť pri hodnotení resp. váš projekt predbehnú tie lepšie spracované a navrhnuté. Zbytočne riskovať, pri príprave projektu je lepšie spolupracovať so skúsenými profesionálmi. Spracovali sme viac ako 44 projektu v oblasti kreativity, referencie poskytneme na požiadanie.

Niekto má viac času a chuti zaoberať sa administratívou a študovaním príručiek a je ochotný obetovať viac svojho času na prípravu projektu. Niekto radšej čas využije inak a bude sa venovať činnostiam, v ktorých sa cíti istejšie. Príprava projektu tzv. „na kľúč“ – v spolupráci so žiadateľom pripravíme všetko „na kľúč“ vrátane prípravy žiadosti o NFP a jeho nahodenie do systému ITMS 2014. Budeme asistovať pri vzniku podnikateľského plánu, finančnej analýzy a realizácie verejného obstarávania. Nastavíme váš projekt, tak aby dosiahol možné maximum bodového hodnotenia v rámci zverejnených kritérií. 

Samotný nápad, jadro a detaily podnikateľského plánu a špecifiká plánovanej kreatívnej činnosti musia samozrejme pochádzať od žiadateľa, teda od Vás.